Utbildar om våld i nära relationer och deltar i den offentliga debatten samt driver opinion i frågor kring våld i nära relationer, dödligt våld i nära relationer och samhällets ansvar i arbetet med våldsutsatta. Vårt mål är att öka kunskapen och förståelsen för våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem.
Arvin utbildning startades hösten 2015 då vi såg en växande efterfrågan av kunskap om våld i nära relationer inom myndighetssverige. Namnet Arvin är ett internationellt namn med olika betydelse på olika språk.
På persiska betyder namnet erfarenhet, upplevelse, kunskap (genom egna upplevelser). Våra utbildningar tar sin grund i vår samlade erfarenhet och kunskap från det praktiska sociala arbetet med våld i nära relationer.

Konsultativt stöd

Behöver er arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?

Vi har lång erfarenhet av att samordna, utveckla och implementera rutiner och arbetsmetoder i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Vi erbjuder konsultativt stöd i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för ett rättssäkert och hållbart arbete med våld i nära relationer till kommuner, landsting och vårdföretag.

Läs mer här

FREDA-BEDÖMNINGSMETODER- STANDARDISERADE BEDÖMNINGSMETODER FÖR SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Arvin utbildning erbjuder utbildningar i FREDA-bedömningsmetoder. Utbildningarnas syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.