Referenser

 • Referenser 2019

 • Under vintern 2018 och våren 2019  var Linn Moser Hällen  föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld som ges i Skåne. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2019 handledde Linn socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Sundbybergs kommun, Norrtälje kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun samt Västerås stad. Läs mer om handledning här!
 • januari utbildar om FREDA-bedömningsmetoder i ärenden som rör våld och missbruk på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland.
 • januari, utbildar personal från Vännäs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 •  januari utbildar personal från Tidaholms kommun om utredningsarbete och riskbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • januari, föreläser på uppdrag av Kvinnojouren i Haninge om sekundär traumatisering i arbetet med våld i nära relationer
 • januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • januari 2019, utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Trosa kommun.
 • januari 2019, utbildar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • januari 2019, uppföljningsdag av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • januari 2019, utbildningsdag för chefer om lagstiftning och vad som behövs för en god implementering av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länstyrelsen i Dalarnas län.

 

 • februari 2019, utbildar personal från Bollnäs kommun om arbetets påverkan och hur vi kan förebygga ohälsa på arbetet, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue
 • februari 2019, utbildar om FREDA-bedömningsmetoder för personal från Sollentuna kvinnojour.
 • februari 2019, utbildar personal från Sjöbo kommun om barn som upplever våld i nära relationer samt socialtjänstens utredningsarbete avseende barn som har upplevt våld.  
 • februari 2019, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • februari 2019, utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdraga av Länsstyrelsen i Västmanland.

 

 • mars 2019, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen.
 • mars 2019 utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Västermans län.
 • mars, utbildar personal från Bollnäs kommun om barn som upplever våld i nära relationer och socialtjänstens utredningsarbetet avseende barn som upplever våld.
 • mars 2019, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

 • april 2019, föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrags av SKL.
 • april 2019, utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdutredningar på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • april 2019, utbildar personal från Hylte kommun om våld i nära relationer och barn som upplever våld i nära relationer.
 • april 2019, utbildar personal från Håbo kommun om utredande samtal om våld i nära relationer med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • april 2019, utbildar om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland

 

 • maj 2019, utbildar personal från Vaggeryds kommun om våld i nära relationer och rättssäkert arbete med våldsutsatta vuxna.
 • maj, 2019, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • maj 2019, utbildar på uppdrag av Region Jönköpings län om våld i nära relationer och missbruk/beroende samt att fråga om våld.
 • maj 2019, utbildar personal från Hammarö kommun om rättssäkert arbete med våldsutsatta vuxna och barn.
 • maj 2019, uppföljningsutbildning om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • maj 2019 utbildar personal från Lekebergs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld.
 • maj 2019, utbildar om sekundär traumatisering på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • maj 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

 

 • juni 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Västerås stad
 • augusti 2019 utbildar om våld i nära relationer, barn som upplever våld i nära relationer, utredningsarbete och stödsamtal, två dagar i Ljusdals kommun.

 

 • september2019 utbildar om samverkan  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Sundbybergs kommun.
 • september 2019 utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Stadsmissionen Göteborg
 • september 2019 utbildar om våld i nära relationer och riskbedömningar på uppdrag av Simrishamns kommun.
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • september 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • september 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.
 • Under höstterminen 2019 är  Linn Moser Hällen föreläsare och huvudlärare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • oktober 2019 utbildar om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Uppsala kommun.
 • oktober 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län.
 • oktober 2019 utbildar jourkvinnor från Lidingö kvinnojour om våld i nära relationer.
 • oktober 2019 föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Karlstads kommun.

 

 • november 2019 utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Växjö kommun.november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Eksjö kommun.
 • november 2019 utbildar om barn som upplever våld och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Simrishamns kommun
 • november 2019 utbildar om våld mot äldre och att upptäcka våldsutsatthet på uppdrag av Västerås stad.
 • november 2019 utbildar om att fråga om våldsutsatthet och FREDA-kortfrågor på uppdrag av Staffanstorps kommun.

 

 • december 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Rättviks kommun.
 • december 2019 utbildar om rättssäker handläggning i ärenden som rör våld i nära relationer på uppdrag av Mora kommun.
 • december 2019 utbildar om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer på uppdrag av Vimmerby kommun
 • december 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Hörby kommun.
 • december 2019 utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdrag av Gävle kommun.
 • december 2019 utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • december 2019 och januari 2020 utbildar om våld i nära relationer och särskild sårbarhet på uppdragsutbildningen
  Att examinera och inkludera kunskap om särskilt utsatta livsvillkor inom examensmålet ’visa kunskap om mäns våld
  mot kvinnor och våld i nära relationer på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Referenser 2018

 • Under höstterminen 2018 har Linn Moser Hällen varit föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommun
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Sundbybergs kommun.
 • November, december 2018 samt januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer, rådande lagstiftning som styr socialnämndens arbete med våldsutsatta vuxna och barn smt att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • December 2018, håller i en inspirationsdag om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland
 • 5-6 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 • 7 december 2018 utbildar personal från Tidaholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • 11-12 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland
 • 19 december, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrags av Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

 • November 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Upplands Väsby om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Motala kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Marks kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från Kävlinge kommun om utredningsarbete och riksbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • November 2018, utbildar personal från Karlshamns kommun om Hedersrelaterat våld och förtryck.

 

 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våldsutsatthet, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018 föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för Barnahus Uppsala.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, Utbildar personal från Ystads kommun om riskbedömningar i arbetet med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.
 • Oktober 2018, utbildar om arbetets påverkan, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue på uppdrag av Region Östergötland.
 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • Oktober 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • Oktober och november 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Sala kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Augusti och oktober 2018, utbildar person från socialtjänsten i Ekerö kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor samt att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning
 • 20 september, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering, Compassion fatigue). Läs mer om föreläsningen här!
 • September och oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2018, metodstöd i arbetet med FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av SDF Västra Hisingen.
 • September 2018, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för socialsekreterare från Smedjebackens kommun.
 • September 2018, utbildar personal från Sollefteå kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 10-11 september 2018, utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) samt socialtjänstens utredningsarbete avseende och barn som upplever våld i nära relationer.
 • 12-13 september, utbildar personal från Västerås stad om barn som upplever våld och socialnämndens utredningsarbete avseende barn som upplever våld i nära relationer.
 • Augusti 2018, föreläser för personal från Kriminalvården om socialtjänstens arbete med brottsoffer.
 • Augusti 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Götene kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Under vårterminen 2018 har Linn Moser Hällen varit föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2018 har Linn Moser Hällen haft metodhandledning med socialsekreterare och behandlare som arbetar med våld i nära relationer i Hallstammars kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och Ronneby kommun.
 • Juni  2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Juni, 2018, utbildar om att fråga om våld, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • Maj 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Kävlinge kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Maj och juni 2018, utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer och barn som upplever våld på uppdrag av Nynäshamn kommun.
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Maj 2018, utbildar personal  från SDF Norrmalm Stockholm stad om riskbedömningar och FREDA-farlighetsbedömning.

 

 • April 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i  Uppsala län.
 • April 2018, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet för Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
 • April 2018, utbildar i två dagar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • April 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Ystads kommun om utredningsarbete avseende våldsutsatt vuxna, barn som upplever våld i nära relationer och samverkan.

 

 • Mars och april 2018, utbildar personal från Marks kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Mars 2018, utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Mars 2018, föreläser om hur arbetet med våld i nära relationer påverkar den professionella, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och compassion fatigue på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland  och kommunalförbundet Fyrbodal.
 • Mars 2018, utbildar om Sekundär traumatisering i arbetet med våldsutsatta vuxna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Februari och mars 2018, utbildar personal från Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelössunds kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 13-14 mars 2018, Arvin utbildning arrangerar en tvådagarsutbildning i Stockholm om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Mars 2018 utbildar personal från socialtjänsten i Katrineholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Mars 2018, utbildar personal från Göteborgs stad, Västra Hisingen om FREDA-bedömningsmetoder.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland -Att utreda  barn som har upplevt våld i nära relationer.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs  kommun om våld i nära relationer och socialtjänsten arbete med våldsutsatta vuxna.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal som arbetar med barn och ungdomar i Västerås stad om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från äldreomsorgen  i Västerås stad om våld i nära relationer, våld mot äldre och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor
 • 22 februari 2018, Arvin utbildning medverkar på Roks seminarium om våld i vårdnadsutredningar på Internationella brottsofferdagen. Läs mer här! 
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari och februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Lomma kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet samt bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari och februari 2018, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 

 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Smedjebackens kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma riks för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal som arbetar med  ekonomiskt bistånd  i Västerås stad om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Lidköpings kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld/upptäcka våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Vaggeryds kommun om våld i nära relationer.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Referenser 2017

 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från äldreomsorgen i Västerås stad om våld mot äldre och att fråga om våldsutsatthet.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar chefer från Socialtjänsten i Kävlinge kommun om förutsättningar för att implementera FREDA-bedömningsmetoder.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län -Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November och december 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län om FREDA-kortfrågor och att upptäcka/fråga om våld. 
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Linköpings kommun om våld i nära relationer- socialtjänstens utmaningar och möjligheter.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från SDF Norrmalm, Stockholm stad  om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2017, Arvin utbildning föreläser på uppdrag av kvinnojouren i Sollentuna om socialtjänstens ansvar för barn som upplever våld i nära relation.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Västerås stad, våldsteamet, om utredningsarbete och FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Västerås stad om våld riktat mot personer med funktionshinder samt att fråga om våld.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från Enheten för hemlösa, Stockholm stad, om Våld i nära relationer och att fråga om våld.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Säffle kommun om att fråga/upptäcka våldsutsatthet samt att utreda och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Sjöbo kommun om att fråga/upptäcka våldsutsatthet samt att utreda och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län -Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Eskilstuna kommun om att upptäcka våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • September och oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län, tre dagar, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs län, tre dagar, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Karlshamns kommun om att fråga om/upptäcka våldsutsatthet samt socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och särskild sårbarhet.
 • September 2017, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Trots kvinnojour (Gotland) samt ger konsultativt stöd i kvinnojourens arbete med att ta fram rutiner avseende riskbedömningar, dokumentation och samverkan med socialtjänsten.
 • September 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötlands län, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning utbildar om Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor  på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning  utbildar om våld i nära relationer på Akademin för rörelsejurister- ett sommarinternat för jurister, juridikstuderande och aktivister som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva och rättvise intresserade jurister som brinner för feminism, antirasism, antidiskriminering och social- och ekonomisk rättvisa.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning utbildar personal från Sollentuna kommun om Våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • Juni 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas läns om FREDA- bedömningsmetoder, att utreda våldsutsatthet samt risk och hotbedömningar
 • April och maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län, två dagar, om FREDA- kortfrågar och att upptäcka/fråga om våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län om FREDA-bedömningsmetoder.
 • Maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län, två dagar, om FREDA-bedömningsmetoder. Läs mer om utbildningen här!
 • April 2017, Arvin utbildning föreläser på Socialhögskolan i Stockholm, om socialtjänstens ansvar och arbete med våldsutsatta vuxna. 
 • Januari, februari och april 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Salems kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument.
 • April 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!
 • Mars 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län, tre dagar om FREDA-bedömningsinstrumnet. Läs mer om utbildningen här!
 • 13-14 februari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Kävlinge kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument.
 • 15-16 februari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Klippans kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument. 
 • 11-12 januari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Iris utvecklingscenter, grundutbildning om våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet och missbruk.

 

Referenser 2016

 • Oktober, november och december 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län- FREDA-bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!
 • Oktober och november 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm- Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder. Läs mer om utbildningen här!
 • Oktober 2016: Utbildar blivande jourkvinnor på uppdrag av Enköping kvinnojour, grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.
 • September 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland om FREDA- bedömningsmetoder och säkerhetsplanering.
 • Maj 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, FREDA- beskrivning, FREDA-farlighetsbedömning och säkerhetsplanering.
 • Maj 2016: Utbildar blivande jourkvinnor på uppdrag av Haninge kvinnojour, grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.
 • Januari 2016: Utbildar personalen på Stödlinjen för spelare och anhöriga vid Centrum för psykiatriforskning, Stockholms landsting i grunläggande kunskap om våld i nära relationer.

 

Referenser 2015

 • December 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, FREDA- farlighetsbedömning, hotbildsanalys samt säkerhetsplanering för våldsutsatta.
 • November 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland, FREDA- farlighetsbedömning och hotbildsanalys samt säkerhetsplanering för våldsutsatta personer 
 • September 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, grundkunskaper om våld i nära relationer, socialtjänstens styrdokument samt FREDA- beskrivning.