Fråga om våld

Att fråga innebär att vi synliggör våldet
Att upptäcka våldsutsatthet är en förutsättning för att kunna erbjuda rätt hjälp, stöd och skydd. Forskning visar att våldsutsatta oftast inte berättar spontant om sina upplevelser men att de svarar om de får en direkt fråga.

Alla personer som är utsatta för våld uppvisar heller inte tydliga tecken eller symptom på våldsutsatthet. Det är även vanligt att den våldsutsatta själv, som en del av att våldet normaliseras, förminskar våldet och sin utsatthet. Att fråga innebär därför att vi både synliggör våldet för oss professionella liksom för den våldsutsatta.

Vi erbjuder utbildningar om att fråga om och upptäcka våldsutsatthet. Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter eller arbetar med vuxna och/eller barn. Forskning och teori från området varvas med våra erfarenheter av att fråga om våldsutsatthet i det praktiska sociala arbetet. Alla utbildningar innehåller fallbeskrivningar från verkligheten samt praktiska övningar eller forumspel.

Utbildningen berör teman som;

 • Grundkunskap om våld i nära relationer
 • Symptom på våldsutsatthet
 • Vad säger lagstiftningen
 • Förutsättningar för att kunna fråga
 • Förutsättningar för att våldsutsatta ska kunna svara på frågan om våld
 • Hur och när frågan om våld ska ställas
 • Dokumentation av svaret på frågan om våldsutsatthet
 • Bemötande
 • Screening
 • FREDA-kortfrågor
 • Etiska aspekter av att fråga och av att inte fråga om våld
 • Att fråga om våld inom specifika verksamhetsområden