Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

År 2019
 • oktober 2019 utbildar om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Uppsala kommun.
 • oktober 2019 föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Karlstads kommun.
 • oktober 2019 utbildar jourkvinnor från Lidingö kvinnojour om våld i nära relationer.
 • oktober 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

 • november 2019 utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Växjö kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Eksjö kommun.
 • november 2019 utbildar om barn som upplever våld och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Simrishamns kommun.
 • november 2019 utbildar om våld mot äldre och att upptäcka våldsutsatthet på uppdrag av Västerås stad.

 

 • december 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Rättviks kommun.
 • december 2019 utbildar om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer på uppdrag av Vimmerby kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Hörby kommun.