Linn Moser Hällen socionom och föreläsare

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/ rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Linn är socionom, handledare och föreläsare. Hon tog sin examen vid Socialhögskolan, Lunds Universitet 2008. Hon har vidareutbildat sig inom området Våld i nära relationer samt studerat sexologi vid Malmö högskola.

Linn har arbetat med Våld i nära relationer inom socialtjänsten sedan 2009. Hon har bland annat arbetat som Kvinnolots och som socialsekreterare i flera olika våldsteam. Linn har arbetat med verksamhetsutveckling och utbildning i rollen som  samordnare för Relationsvåldscentrum Sydost i Stockholm och som  Biträdande Enhetschef och metodutvecklare i ett  Relationsvåldsteam i  Stockholm stad. Linn har även arbetat som Gruppledare på Enheten mot våld i nära relationer i Huddinge kommun.

Linn har utbildat personal inom och utanför den egna organisationen om Våld i nära relationer, att upptäcka/fråga om våld och att utreda våldsutsatthet sedan 2009. Läs mer om Linn här! 2015  startade Linn och Eveliina Sinisalo Arvin utbildning där de tillsammans föreläser om Våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder. Linn är även en av huvudlärarna på Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning om Våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!

Linn driver tillsammans med advokat Rebecca Lagh podcasten Våld i nära relationer- det börjar med kärlek. Podcasten finns där poddar finns.

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/ rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder. Hur socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och riktlinjer i det praktiska sociala arbetet och hur FREDA-bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete.

Linn har tillsammans med Eveliina Sinisalo och flera forskare skrivit boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Boken ges ut av Liber förlag. Läs mer om boken här!

Läs mer om Linn här!

Varför är det viktigt med kunskap om våld i nära relationer?

Kunskap om våld i nära relationer är en förutsättning för att vi som arbetar med människor ska kunna upptäcka våldsutsatthet och i slutändan rädda liv. Detta blev än tydligare för mig när en av mina klienter blev mördad av sin exman. Samhället hade kunnat göra mer för henne om förståelsen för våldet och riskerna som våld i nära relationer innebär hade varit bättre!

Vad är din drivkraft?

Att alla våldsutsatta och deras barn ska få ett likvärdigt bemötande och professionell hjälp oavsett vart de än bor i Sverige. Idag ser det väldigt olika ut i landets kommuner och inom hälso-och sjukvården. Det är lite som ett lotteri.