Vi deltar

I den offentliga debatten

Vi deltar i den offentliga debatten och driver opinion i frågor kring våld i nära relationer, dödligt våld i nära relationer och samhällets ansvar i arbetet med våldsutsatta. Vårt mål är att öka kunskapen och förståelsen för våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem. Vår övertygelse är att ökad kunskap om våld leder till att fler våldsutsatta vuxna och barn uppmärksammas och får rätt hjälp och stöd.