Referenser 2018
 • Under vårterminen 2018 har Linn Moser Hällen varit föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2018 har Linn Moser Hällen haft metodhandledning med socialsekreterare och behandlare som arbetar med våld i nära relationer i Hallstammars kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och Ronneby kommun.
 • Juni  2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Juni, 2018, utbildar om att fråga om våld, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • Maj 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Kävlinge kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Maj och juni 2018, utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer och barn som upplever våld på uppdrag av Nynäshamn kommun.
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Maj 2018, utbildar personal  från SDF Norrmalm Stockholm stad om riskbedömningar och FREDA-farlighetsbedömning.

 

 • April 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i  Uppsala län.
 • April 2018, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet för Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
 • April 2018, utbildar i två dagar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • April 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Ystads kommun om utredningsarbete avseende våldsutsatt vuxna, barn som upplever våld i nära relationer och samverkan.

 

 • Mars och april 2018, utbildar personal från Marks kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Mars 2018, utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Mars 2018, föreläser om hur arbetet med våld i nära relationer påverkar den professionella, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och compassion fatigue på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland  och kommunalförbundet Fyrbodal.
 • Mars 2018, utbildar om Sekundär traumatisering i arbetet med våldsutsatta vuxna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Februari och mars 2018, utbildar personal från Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelössunds kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 13-14 mars 2018, Arvin utbildning arrangerar en tvådagarsutbildning i Stockholm om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Mars 2018 utbildar personal från socialtjänsten i Katrineholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Mars 2018, utbildar personal från Göteborgs stad, Västra Hisingen om FREDA-bedömningsmetoder.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland -Att utreda  barn som har upplevt våld i nära relationer.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs  kommun om våld i nära relationer och socialtjänsten arbete med våldsutsatta vuxna.
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal som arbetar med barn och ungdomar i Västerås stad om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från äldreomsorgen  i Västerås stad om våld i nära relationer, våld mot äldre och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor
 • 22 februari 2018, Arvin utbildning medverkar på Roks seminarium om våld i vårdnadsutredningar på Internationella brottsofferdagen. Läs mer här! 
 • Februari 2018, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari och februari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Lomma kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet samt bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari och februari 2018, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 

 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Smedjebackens kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma riks för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal som arbetar med  ekonomiskt bistånd  i Västerås stad om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från Lidköpings kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld/upptäcka våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Vaggeryds kommun om våld i nära relationer.
 • Januari 2018, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Referenser 2017
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från äldreomsorgen i Västerås stad om våld mot äldre och att fråga om våldsutsatthet.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar chefer från Socialtjänsten i Kävlinge kommun om förutsättningar för att implementera FREDA-bedömningsmetoder.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län -Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November och december 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län om FREDA-kortfrågor och att upptäcka/fråga om våld. 
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Linköpings kommun om våld i nära relationer- socialtjänstens utmaningar och möjligheter.
 • December 2017, Arvin utbildning utbildar personal från SDF Norrmalm, Stockholm stad  om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2017, Arvin utbildning föreläser på uppdrag av kvinnojouren i Sollentuna om socialtjänstens ansvar för barn som upplever våld i nära relation.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Västerås stad, våldsteamet, om utredningsarbete och FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Västerås stad om våld riktat mot personer med funktionshinder samt att fråga om våld.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från Enheten för hemlösa, Stockholm stad, om Våld i nära relationer och att fråga om våld.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Säffle kommun om att fråga/upptäcka våldsutsatthet samt att utreda och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Sjöbo kommun om att fråga/upptäcka våldsutsatthet samt att utreda och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län -Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Eskilstuna kommun om att upptäcka våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • September och oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län, tre dagar, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och oktober 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs län, tre dagar, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Karlshamns kommun om att fråga om/upptäcka våldsutsatthet samt socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och särskild sårbarhet.
 • September 2017, Arvin utbildning utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Trots kvinnojour (Gotland) samt ger konsultativt stöd i kvinnojourens arbete med att ta fram rutiner avseende riskbedömningar, dokumentation och samverkan med socialtjänsten.
 • September 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötlands län, – Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning utbildar om Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor  på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning  utbildar om våld i nära relationer på Akademin för rörelsejurister- ett sommarinternat för jurister, juridikstuderande och aktivister som arbetar med juridik i vardagen och som brinner för rättvisefrågor. Målet är att samla progressiva och rättvise intresserade jurister som brinner för feminism, antirasism, antidiskriminering och social- och ekonomisk rättvisa.
 • Augusti 2017 Arvin utbildning utbildar personal från Sollentuna kommun om Våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • Juni 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas läns om FREDA- bedömningsmetoder, att utreda våldsutsatthet samt risk och hotbedömningar
 • April och maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholms län, två dagar, om FREDA- kortfrågar och att upptäcka/fråga om våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län om FREDA-bedömningsmetoder.
 • Maj 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro län, två dagar, om FREDA-bedömningsmetoder. Läs mer om utbildningen här!
 • April 2017, Arvin utbildning föreläser på Socialhögskolan i Stockholm, om socialtjänstens ansvar och arbete med våldsutsatta vuxna. 
 • Januari, februari och april 2017 Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Salems kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument.
 • April 2017, Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!
 • Mars 2017 Arvin utbildning utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län, tre dagar om FREDA-bedömningsinstrumnet. Läs mer om utbildningen här!
 • 13-14 februari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Kävlinge kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument.
 • 15-16 februari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från socialtjänsten i Klippans kommun om Våld i nära relationer, lagstiftning och samhällets ansvar, att fråga om våld och FREDA-bedömningsinstrument. 
 • 11-12 januari 2017, Arvin utbildning utbildar personal från Iris utvecklingscenter, grundutbildning om våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet och missbruk.
 Referenser 2016
 • Oktober, november och december 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Västmanlands län- FREDA-bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!

 

 • Oktober och november 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm- Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder. Läs mer om utbildningen här!

 

 • Oktober 2016: Utbildar blivande jourkvinnor på uppdrag av Enköping kvinnojour, grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.

 

 • September 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland om FREDA- bedömningsmetoder och säkerhetsplanering.

 

 • Maj 2016: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, FREDA- beskrivning, FREDA-farlighetsbedömning och säkerhetsplanering.

 

 • Maj 2016: Utbildar blivande jourkvinnor på uppdrag av Haninge kvinnojour, grundläggande kunskaper om våld i nära relationer.
 • Januari 2016: Utbildar personalen på Stödlinjen för spelare och anhöriga vid Centrum för psykiatriforskning, Stockholms landsting i grunläggande kunskap om våld i nära relationer.
 Referenser 2015
 • December 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, FREDA- farlighetsbedömning, hotbildsanalys samt säkerhetsplanering för våldsutsatta.

 

 • November 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland, FREDA- farlighetsbedömning och hotbildsanalys samt säkerhetsplanering för våldsutsatta personer 

 

 • September 2015: Utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala, grundkunskaper om våld i nära relationer, socialtjänstens styrdokument samt FREDA- beskrivning.