Arvin utbildning föreläser och utbildar om våld i nära relationer. Vi erbjuder även konsultativt stöd till er som önskar börja screena om våldsutsatthet eller utveckla er verksamhet för ett mer kvalitativt och rättssäkert arbete med våld i nära relationer.

Vi riktar oss till personal verksam inom kommun, myndighet, landsting, ideella organisationer men även till företag som önskar fördjupad kunskap om våld i nära relationer. Vi erbjuder utbildningar som är anpassade efter era behov, önskemål och målgrupp.

Våra föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våra egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Vi är praktiker och har mångårig erfarenhet av både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området. Läs mer om våra utbildningar här!

Vår drivkraft är att våldsutsatta personer och deras barn ska få ett bra bemötande, en kunskapsbaserad och rättssäker bedömning av sina behov och rätt hjälp, i rätt tid. Vi tror att ökad kunskap om våld i nära relationer i samhället generellt och speciellt hos de professionella som i sitt arbete möter människor, är en förutsättning för att våldet ska upphöra. Kunskap om våld i nära relationer är en förutsättning för att upptäcka, hjälpa, skydda våldsutsatta och i slutändan även rädda liv.

Vi vill sprida kunskap om hur det ser ut i verkligheten, hur teorierna kan omsättas till praktik i det dagliga arbetet. Alla våra utbildningar grundar sig därför på en blandning av teori och fallbeskrivningar från verkligheten.

Som en del av arbetet att sprida kunskap skriver vi en metodbok om det praktiska arbetet med våld i nära relationer. I boken får läsaren ta del av den senaste forskningen och våra egna erfarenheter som praktiker, men även följa en våldsutsatt kvinnas resa från en tillvaro och vardag av allvarligt och upprepat våld till ett liv fritt från våld. Boken kommer att ges ut av Liber förlag under 2018. Vi deltar även i samhällsdebatten om våld i nära relationer och det dödliga våldet mot kvinnor. Läs mer om vårt påverkansarbete här!

Linn är även föreläsare på Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning om Våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!

Arvin utbildning startades hösten 2015 då vi såg en växande efterfrågan av kunskap om våld i nära relationer inom myndighetssverige. Vi har sedan starten utbildat hundratalstals  personer verksamma inom bland annat socialtjänst och myndighet, vårdföretag och ideella organisationer. Läs mer om våra referenser här!

Namnet Arvin är ett internationellt namn med olika betydelser på olika språk. En betydelse av namnet är erfarenhet, upplevelse kunskap genom egna erfarenheter. Vi kände direkt att namnet Arvin passade perfekt för oss och det vi vill förmedla.