Om Arvin utbildning

Arvin utbildning föreläser, utbildar och handleder om våld i nära relationer. Vi erbjuder även konsultativt stöd till er som önskar börja screena om våldsutsatthet eller utveckla er verksamhet för ett mer kvalitativt och rättssäkert arbete med våld i nära relationer.

Vi riktar oss till personal verksam inom kommun, myndighet, landsting, ideella organisationer men även till företag som önskar fördjupad kunskap om våld i nära relationer. Vi erbjuder utbildningar som är anpassade efter era behov, önskemål och målgrupp.

Våra föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våra egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Vi är praktiker och har mångårig erfarenhet av både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området. Läs mer om våra utbildningar här!

Vi är övertygade om att ökad kunskap om våld i nära relationer i samhället generellt och speciellt hos de professionella som i sitt arbete möter människor, är en förutsättning för att våldet ska upphöra. Kunskap om våld i nära relationer är en förutsättning för att upptäcka, hjälpa, skydda våldsutsatta och i slutändan även rädda liv.

Arvin utbildning ger genom sina utbildningar, föreläsningar och handledning kunskap om hur det ser ut i verkligheten, hur forskning, teori och lagstiftning kan omsättas till praktik i det dagliga arbetet. Alla utbildningar grundar sig på en blandning av teori och fallbeskrivningar från verkligheten.

Som en del av arbetet att sprida kunskap om våld i nära relationer har vi tillsammans med flera forskare och sakkunniga skrivit boken Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik. Boken gavs ut av Liber förlag 2018. Läs mer om boken här!

Linn är även föreläsare och huvudlärare på Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning om Våld i nära relationer. Läs mer om utbildningen här!

Arvin utbildning startades hösten 2015 av Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo. Vår idé och drivkraft var att öka kunskapen om våld i nära relationer, rättssäkert arbete och hur det praktiska arbetet med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld kan se ut och organiseras. Vi har sedan starten utbildat tusentals personer verksamma inom bland annat socialtjänst och myndighet, skola, vårdföretag och ideella organisationer. Läs mer om våra referenser här!  

Idag drivs Arvin utbildning av Linn Moser Hällen.

Namnet Arvin är ett internationellt namn med olika betydelser på olika språk. En betydelse av namnet är erfarenhet, upplevelse kunskap genom egna erfarenheter. Vi kände direkt att namnet Arvin passade perfekt för oss och det vi vill förmedla, den kunskap vi har har fått genom våra erfarenheter av mångårigt arbete med våld i nära relationer.