Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

  År 2018
 • Under höstterminen 2018 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommun.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Sundbyberg.
 • Augusti 2018, föreläser för personal från Kriminalvården om socialtjänstens arbete med brottsoffer.
 • Augusti 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Götene kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Augusti och oktober 2018, utbildar person från socialtjänsten i Ekerö kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor samt att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning.

 

 • September 2018, utbildar personal från Sollefteå kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 10-11 september 2018, utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) samt socialtjänstens utredningsarbete avseende och barn som upplever våld i nära relationer.
 • 12-13 september, utbildar personal från Västerås stad om barn som upplever våld och socialnämndens utredningsarbete avseende barn som upplever våld i nära relationer. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 20 september, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering, Compassion fatigue). Läs mer om föreläsningen här!
 • September och oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2018, metodstöd i arbetet med FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av SDF Västra Hisingen.
 • September 2018, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för socialsekreterare från Smedjebackens kommun.

 

 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våldsutsatthet, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018 föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för Barnahus Uppsala.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, Utbildar personal från Ystads kommun om riskbedömningar i arbetet med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.
 • Oktober 2018, utbildar om arbetets påverkan, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue på uppdrag av Region Östergötland.
 • Oktober och november 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Sala kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.

 

 • November 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Upplands Väsby om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Motala kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Marks kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från Kävlinge kommun om utredningsarbete och riksbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • November 2018, utbildar personal från Karlshamns kommun om Hedersrelaterat våld och förtryck.
 • November, december 2018 samt januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer, rådande lagstiftning som styr socialnämndens arbete med våldsutsatta vuxna och barn smt att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

 

 • December 2018, håller i en inspirationsdag om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 5-6 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • 7 december 2018 utbildar personal från Tidaholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 11-12 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
 • 19 december, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrags av Länsstyrelsen i Uppsala län.
År 2019
 • 10-11 januari utbildar personal från Tidaholms kommun om utredningsarbete och riskbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • 15 och 17 januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 22-23 januari 2019, utbildar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 7 februari 2019, utbildar personal från Bollnäs kommun om arbetets påverkan och hur vi kan förebygga ohälsa på arbetet, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue
 • 14-15 februari 2019, utbildar personal från Sjöbo kommun om barn som upplever våld i nära relationer samt socialtjänstens utredningsarbete avseende barn som har upplevt våld.  

 

 • 12-13 mars 2019, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 19-20 mars, utbildar personal från Bollnäs kommun om barn som upplever våld i nära relationer och socialtjänstens utredningsarbetet avseende barn som upplever våld.