Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

År 2019
 • Under vårterminen 2019 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2019 handleder Linn socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Sundbybergs kommun, Norrtälje kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun samt Västerås stad. Läs mer om handledning här!
 • 19-20 mars, utbildar personal från Bollnäs kommun om barn som upplever våld i nära relationer och socialtjänstens utredningsarbetet avseende barn som upplever våld.
 •  25-25 mars 2019, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • 29 mars 2019, utbildar chefer från Västmanlands län om lagstiftning och implementering av FREDA-bedömningsmetoder.

 

 • april 2019, utbildar om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland
 • april 2019, föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrags av SKL.
 • april 2019, utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdutredningar på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • april 2019, utbildar personal från Hylte kommun om våld i nära relationer och barn som upplever våld i nära relationer.
 • april 2019, utbildar personal från Håbo kommun om utredande samtal om våld i nära relationer med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.

 

 • maj 2019, utbildar personal från Vaggeryds kommun om våld i nära relationer och rättssäkert arbete med våldsutsatta vuxna.
 • maj, 2019, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • maj 2019, utbildar på uppdrag av Region Jönköpings län om våld i nära relationer och missbruk/beroende samt att fråga om våld.
 • maj 2019, utbildar personal från Hammarö kommun om rättssäkert arbete med våldsutsatta vuxna och barn.
 • maj 2019 utbildar personal från Lekebergs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld.
 • maj 2019, uppföljningsutbildning om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • maj 2019, utbildar om sekundär traumatisering på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • maj 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • juni 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Västerås stad

 

 • september 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • september 2019 utbildar om våld i nära relationer och riskbedömningar på uppdrag av Simrishamns kommun.

 

 • oktober 2019 utbildar om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Uppsala kommun.
 • oktober 2019 föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Karlstads kommun.
 • oktober 2019 utbildar jourkvinnor från Lidingö kvinnojour om våld i nära relationer.

 

 • november 2019 utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Växjö kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Hörby kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Eksjö kommun.
 • november 2019 utbildar om barn som upplever våld och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Simrishamns kommun.

 

 • december 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Rättviks kommun.