Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

  År 2018
 • Under höstterminen 2018 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommun.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Sundbyberg.
 • Augusti och oktober 2018, utbildar person från socialtjänsten i Ekerö kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor samt att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning.
 • 20 september, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering, Compassion fatigue). Läs mer om föreläsningen här!
 • September och oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2018, metodstöd i arbetet med FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av SDF Västra Hisingen.
 • September 2018, föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för socialsekreterare från Smedjebackens kommun.

 

 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våldsutsatthet, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018 föreläser om arbetets påverkan och hur en kan förebygga ohälsa på arbetet (Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering och Compassion fatigue) för Barnahus Uppsala.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, Utbildar personal från Ystads kommun om riskbedömningar i arbetet med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.
 • Oktober 2018, utbildar om arbetets påverkan, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue på uppdrag av Region Östergötland.
 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • Oktober och november 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Sala kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.

 

 • November 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Upplands Väsby om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Motala kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Marks kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från Kävlinge kommun om utredningsarbete och riksbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • November 2018, utbildar personal från Karlshamns kommun om Hedersrelaterat våld och förtryck.
 • November, december 2018 samt januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer, rådande lagstiftning som styr socialnämndens arbete med våldsutsatta vuxna och barn smt att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

 

 • December 2018, håller i en inspirationsdag om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 5-6 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • 7 december 2018 utbildar personal från Tidaholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 11-12 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
 • 19 december, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrags av Länsstyrelsen i Uppsala län.
År 2019
 • 8-9 januari, utbildar personal från Vännäs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 10-11 januari utbildar personal från Tidaholms kommun om utredningsarbete och riskbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • 15 och 17 januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 22-23 januari 2019, utbildar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 7 februari 2019, utbildar personal från Bollnäs kommun om arbetets påverkan och hur vi kan förebygga ohälsa på arbetet, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue
 • 14-15 februari 2019, utbildar personal från Sjöbo kommun om barn som upplever våld i nära relationer samt socialtjänstens utredningsarbete avseende barn som har upplevt våld.  
 • 25-26 februari 2019, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • 12-13 mars 2019, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 19-20 mars, utbildar personal från Bollnäs kommun om barn som upplever våld i nära relationer och socialtjänstens utredningsarbetet avseende barn som upplever våld.
 •  25-25 mars 2019, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.