Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

  År 2018

 

 • Under vårterminen 2018 kommer vi att vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2018 metodhandleder vi socialsekreterare och behandlare som arbetar med våld i nära relationer i Hallstammars kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och Ronneby kommun.
 • Maj 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Kävlinge kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Maj 2018, utbildar blivande jourkvinnor på Fempowerment om socialrätt och våldsutsatta kvinnors rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Maj och juni 2018, utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer och barn som upplever våld på uppdrag av Nynäshamn kommun.
 • Juni  2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Juni, 2018, utbildar om att fråga om våld, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

 • Under höstterminen 2018 kommer vi att vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder vi socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad.
 • Augusti 2018, föreläser för personal från Kriminalvården om socialtjänstens arbete med brottsoffer.
 • Augusti 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Götene kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • Augusti och oktober 2018, utbildar person från socialtjänsten i Ekerö kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor samt att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning.
 • September 2018, utbildar personal från Sollefteå kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 10-11 september 2018, utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun om socialtjänstens utredningsarbete avseende våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.
 • September och oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • September och november 2018, metodstöd i arbetet med FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av SDF Västra Hisingen.
 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våldsutsatthet, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, utbildar om arbetets påverkan, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue på uppdrag av Region Östergötland.
 • Oktober 2018, utbildar personal från Socialtjänsten i Sala kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober och november 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Sala kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Upplands Väsby om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Motala kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • November 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Marks kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • December 2018, håller i en inspirationsdag om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 5-6 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • 11-12 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
År 2019
 • 22-23 januari 2019, utbildar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län.