Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

  År 2018

 

 • Under vårterminen 2018 kommer vi att vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2018 metodhandleder vi socialsekreterare och behandlare som arbetar med våld i nära relationer i Hallstammars kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun och Ronneby kommun.
 • Mars 2018, utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Mars 2018, föreläser om hur arbetet med våld i nära relationer påverkar den professionella, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och compassion fatigue på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland  och kommunalförbundet Fyrbodal.
 • Mars 2018, utbildar om Sekundär traumatisering i arbetet med våldsutsatta vuxna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Mars och april 2018, utbildar personal från Marks kommun om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • April 2018, utbildar personal från socialtjänsten i Ystads kommun om våld i nära relationer och att fråga om/upptäcka våldsutsatthet.
 • April  2018, utbildar personal från Västerås stad om våld i nära relationer, om att fråga om våld/upptäcka våldsutsatthet inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning samt IFO, att utreda våldsutsatthet och att bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder, barn som upplever våld i nära relationer- teori och metod- socialtjänstens ansvar, samt metodstöd/handledning till Våldsenheten
 • April 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • April 2018, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våldsutsatthet för Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
 • April 2018, utbildar i två dagar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Maj 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands  län.
 • Maj 2018, utbildar blivande jourkvinnor på Fempowerment om socialrätt och våldsutsatta kvinnors rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Maj och juni 2018, utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Maj 2018, föreläser om våld i nära relationer och barn som upplever våld på uppdrag av Nynäshamn kommun.
 • Juni  2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Juni, 2018, utbildar om att fråga om våld, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

 • Under höstterminen 2018 kommer vi att vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder vi socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad.
 • Augusti och oktober 2018, utbildar person från socialtjänsten i Ekerö kommun om våld i nära relationer, att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor samt att bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning.
 • September 2018, utbildar personal från Sollefteå kommun om FREDA-bedömningsmetoder.
 • 10-11 september 2018, utbildar personal från Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun om socialtjänstens utredningsarbete avseende våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.
 • September och oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, utbildar om att fråga om våldsutsatthet, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatta eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län om att fråga om våld, utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
 • Oktober 2018, utbildar om arbetets påverkan, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue på uppdrag av Region Östergötland.
 • November 2018, utbildar på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.