Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

  År 2018
 • Under höstterminen 2018 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Våldsteamet i Västerås stad.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Karlshamn, Ronneby och Sölvesborgs kommun.
 • Under hösten 2018 metodhandleder Linn Moser Hällen socialsekreterare från Sundbyberg.
 • November, december 2018 samt januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer, rådande lagstiftning som styr socialnämndens arbete med våldsutsatta vuxna och barn smt att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

 

 • December 2018, håller i en inspirationsdag om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 5-6 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • 7 december 2018 utbildar personal från Tidaholms kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 11-12 december 2018, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
 • 19 december, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrags av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • Under vintern 2018 och våren 2019  kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld som ges i Skåne. Läs mer om utbildningen här!
År 2019
 • Under vårterminen 2018 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • 7 januari utbildar om FREDA-bedömningsmetoder i ärenden som rör våld och missbruk på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland.
 • 8-9 januari, utbildar personal från Vännäs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 10-11 januari utbildar personal från Tidaholms kommun om utredningsarbete och riskbedömningar samt FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta vuxna.
 • 15 och 17 januari 2019 utbildar personal från Lidingö stad om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.
 • 16 januari 2019, utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Trosa kommun.
 • 22-23 januari 2019, utbildar om våld i nära relationer, särskild sårbarhet och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 24 januari 2019, uppföljningsdag av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • 25 januari 2019, utbildningsdag för chefer om lagstiftning och vad som behövs för en god implementering av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länstyrelsen i Dalarnas län.
 • 7  februari 2019, utbildar personal från Bollnäs kommun om arbetets påverkan och hur vi kan förebygga ohälsa på arbetet, sekundär traumatisering, vikarierande traumatisering och Compassion fatigue
 • 6 och 8 februari 2019, utbildar om FREDA-bedömningsmetoder för personal från Sollentuna kvinnojour.
 • 14-15 februari 2019, utbildar personal från Sjöbo kommun om barn som upplever våld i nära relationer samt socialtjänstens utredningsarbete avseende barn som har upplevt våld.  
 • 25-26 februari 2019, utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • 28 februari- 1 mars 2019, utbildar om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer samt sekundär traumatisering på uppdrag av Sollefteå kommun.
 • februari 2019, utbildar om FREDA-kortfrågor på uppdraga av Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 12-13 mars 2019, utbildar om att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Forumspel kommer att vara en del av utbildningen
 • 19-20 mars, utbildar personal från Bollnäs kommun om barn som upplever våld i nära relationer och socialtjänstens utredningsarbetet avseende barn som upplever våld.
 •  25-25 mars 2019, utbildar om att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt, eskalerande/dödligt våld med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • 29 mars 2019, utbildar chefer från Västmanlands län om lagstiftning och implementering av FREDA-bedömningsmetoder.
 • april 2019, utbildar om utredningsarbete och riskbedömningar med stöd av FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland
 • april 2019, utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdutredningar på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • april 2019, utbildar personal från Hylte kommun om våld i nära relationer och barn som upplever våld i nära relationer.
 • maj 2019, utbildar personal från Vaggeryds kommun om våld i nära relationer och rättssäkert arbete med våldsutsatta vuxna.
 • maj 2019, uppföljningsutbildning om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • maj 2019, utbildar om sekundär traumatisering på uppdrag av Karlshamns kommun.