Aktuella och kommande utbildningsuppdrag.

För tidigare uppdrag och referenser, klicka här!

År 2019
 • Under vårterminen 2019 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • Under våren 2019 handleder Linn socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från Sundbybergs kommun, Norrtälje kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun samt Västerås stad. Läs mer om handledning här!
 • maj 2019 utbildar personal från Lekebergs kommun om våld i nära relationer och att fråga om våld.
 • maj 2019, utbildar om sekundär traumatisering på uppdrag av Karlshamns kommun.
 • maj 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • juni 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Västerås stad

 

 • Under höstterminen 2019 kommer Linn Moser Hällen vara föreläsare och huvudlärare på Ersta Sköndal Bräckes uppdragsutbildning – Våld i nära relationer – utreda, bedöma och förstå. Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld. Läs mer om utbildningen här!
 • september 2019 utbildar om barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • september 2019 utbildar i tre dagar om FREDA-bedömningsmetoder (beskrivning och riskbedömning)  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • september 2019 utbildar om våld i nära relationer och riskbedömningar på uppdrag av Simrishamns kommun.
 • september 2019 utbildar om våld i nära relationer och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor på uppdrag av Stadsmissionen Göteborg
 • september2019 utbildar om samverkan  i arbetet med våld i nära relationer på uppdrag av Sundbybergs kommun.

 

 • oktober 2019 utbildar om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Uppsala kommun.
 • oktober 2019 föreläser om socialnämndens arbete med våld i nära relationer på uppdrag av Karlstads kommun.
 • oktober 2019 utbildar jourkvinnor från Lidingö kvinnojour om våld i nära relationer.
 • oktober 2019 utbildar om FREDA-bedömningsmetoder på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

 • november 2019 utbildar om arbetets påverkan; sekundär traumatisering på uppdrag av Växjö kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Eksjö kommun.
 • november 2019 utbildar om barn som upplever våld och våld i barnavårdsutredningar på uppdrag av Simrishamns kommun.
 • november 2019 utbildar om våld mot äldre och att upptäcka våldsutsatthet på uppdrag av Västerås stad.

 

 • december 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Rättviks kommun.
 • december 2019 utbildar om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer på uppdrag av Vimmerby kommun.
 • november 2019 utbildar om våld i nära relationer på uppdrag av Hörby kommun.