Samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer

Samverkan är en av förutsättningarna för ett kvalitativt socialt arbete med våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld i nära relationer och våldsutövare
Arvin utbildning har flera olika utbildningar med fokus på samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer. Hur kan man arbeta tillsammans utifrån olika ansvarsområden inom socialnämnden, hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?

Fokus i utbildningarna är samverkan och samordning i arbetet med våld i nära relationer med den våldsutsatta och dennes eventuella barns behov av säkerhet i centrum. Utbildningen består av föreläsningar varvade med grupparbeten utifrån olika case, diskussioner och reflektioner.

Frågor som berörs är bland annat;

  • hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?
  • framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan
  • vem gör vad och varför?
  • rättssäkerhet och samverkan
  • hur delar man information
  • vem har ansvar för insatserna och varför?
  • hur samordnar vi utredningsarbete och insatser för våldsutsatta, våldsutövare och eventuella barn på ett säkert sätt?

Faktaruta

Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

(SOSFS 2014:4)