• 2017-11-27 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet debatt om det dödliga våldet mor kvinnor. Läs hela artikeln här!
 • 2017-11-24 Arvin utbildning skriver i SVT Opinion inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Läs hela artikeln här !

 

 • 2017- 09-30 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet debatt om våld i nära relationer och husdjur. Läs hela artikeln här!

 

 • 2017-07-24 Arvin utbildning skriver i SVT opinion om vikten av att fråga om våld inom ”människovårdande” yrken. Läs hela artikeln här!

 

 • 2017-06-30 Arvin utbildning skriver i ETC Debatt om begreppet  ” Mäns våld mot kvinnor” . Läs hela artikeln här!

 

 • 2017-06-22 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet debatt om sexuellt våld i nära relationer. Läs hela artikeln här!

 

 • 2017-06-05 Linn från Arvin utbildning debatterar med jämställdhetsminister Åsa Regnér, i Aftonbladet morgon, om samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor. Se hela klippet här!

 

 • 2017-06-04 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet debatt om det dödliga våldet mot kvinnor. ”Måste fler kvinnor dö innan ni förstår”?  Läs hela artikeln här!

 

 • 2017-03-08 ”Politiken när det gäller att förhindra våld i nära relationer förvandlas inte till verklighet.” Arvin utbildning skriver i Sydsvenskan om att i en del kommuner väljer politiker, chefer och handläggare medvetet att inte följa lagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd som finns när det gäller våldsutsatta vuxna och deras barn. Läs hela artikeln här.

 

 • 2017-01-17 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet debatt om det dödliga våldet i nära relation och vikten av att personal inom socialtjänst och hälso-och sjukvården frågar om våld i nära relationer. Läs hela artikeln här!

 

 • 2016-12-24 Linn från Arvin utbildning uttalar sig i SVT Rapport om våld i nära relationer under julhelgen. Se klippet här !

 

 

 • 2016-11-25 Arvin utbildning skriver om vikten av en gedigen implementering av Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs-Posten debatt. Läs hela artikeln här!

 

 • 2016-10-25 Arvin utbildning skriver om samhällets ansvar i arbetet mot våld i nära relationer på SVT Opinion. Läs hela artikeln här!

 

 • 2016-10-06 Linn från Arvin utbildning intervjuas i Dagens nyheter om polisanmälningar och åtal rörande våld i nära relationer. Läs hela artikeln här! 

 

 • 2016-10-05 Linn från Arvin utbildning intervjuas i tidningen Mitti om hur man kan hjälpa en kompis/kollega/anhörig som är våldsutsatt. Läs hela artikeln här!

 

 • 2016-06-13 Arvin utbildning skriver i Aftonbladet om det dödliga våldet mot kvinnor och bristen på kunskap hos Sveriges myndigheter. Läs hela artikeln här!

 

 • 2016- 04 -28 Eveliina från Arvin utbildning gästar Workpodden och pratar om våld i nära relationer, hemmafruidealet och barndomsminnen. Lyssna på länken här!

 

 • Den 26 september 2016 publiceras Veronica Ekströms avhandlind ”Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer”. Eveliina från Arvin Utbildning finns med bland de intrvjuade socialsekreterarna.  Läs hela avhandlingen här!