Sagt om Arvin Utbildning

 

 • ”Efter att jag gick utbildningen med Arvin utbildning har jag kunnat fråga om våld på ett helt annat sätt. Utbildningen och kunskapen som ni förmedlade gjorde jätte stor skillnad!”

 

 • ”Att ett tungt ämne som våld i nära relationer kan framställas på ett så intressant och ändå hoppfullt sätt. Jag har inte tappat intresset eller blivit trött någon gång under dessa tre dagar”

 

 • ” Det var givande att de våldsutsatta klienterna och klientperspektivet genomgående hade en så hög närvaro i er utbildning”

 

 • ”Utbildningen har vidgat mitt tankesätt och synsätt. Inspirerat mig att tänka ”ett steg längre” i mitt arbete. Proffsiga föreläsare. Bra upplägg”

 

 • ”Mycket bra nivå på utbildningen och väldigt positivt att få ta del av föreläsarnas egna erfarenheter från praktiskt arbete med våld i nära relationer. Föreläsarna är tydliga, kunniga och har bra pedagogik och förmåga att förmedla både fakta och väcka tankar. Inspirerande!”

 

 • ”Jag har fått en vidgad syn på våld i nära relation och hur det kan yttra sig. Arvin Utbildning har ett lugnt och sakligt förhållningssätt”.

 

 • ”Det pedagogiska sättet som kursen genomfördes var mycket bra! Balansen mellan att förmedla kunskap och berätta era egna erfarenheter, och bra förmåga till goda samtal”.

 

 • ”Öppet bra, och tydligt förklarat samt bra kunskapsgenomgång och tips”.

 

 • ”Lätt att ´ta in´och förstå. Lättsamma och bra föreläsare!”

 

 • ”Tydligt sammanhang och röd tråd”.

 

 •  ”Lagom nivå men ändå kändes det ingående och inte stressigt. Otroligt hög kunskapsnivå hos Linn och Eveliina”

(Ur kursutvärderingar 2015/2016/2017/2018/2019)